Welkom


Ik heet je van harte welkom op mijn website voor energetisch werk. Op deze site kan je informatie vinden over  energetische consulten in mijn praktijk.


Ik geloof dat wij van nature goed zijn. Dat we door opvoeding, levenservaringen en tegenslagen het contact met onszelf kwijt kunnen raken, waardoor het lastig is om te voelen wie we echt zijn en wat we nodig hebben om werkelijk ons eigen leven voluit te leven. Het niet vrijuit kunnen leven kan allerlei fysieke, mentale en emotionele klachten geven. Ons lijf geeft ons hier informatie over maar we hebben niet geleerd of soms zelfs afgeleerd om deze informatie te (h)erkennen en te kunnen duiden. Om hier meer helderheid over te kunnen krijgen kan een energetisch consult zinvol zijn.